Prachtige recensie van mijn boek Honger naar Vervulling

Anna Frens schreef deze prachtige recensie over mijn boek voor het tijdschrift ‘Een Handreiking’:

“In Honger naar vervulling van Modita van Zummeren vertelt de auteur dat de motivatie voor een veranderingsproces alleen kan ontstaan van uit begrip en inzicht.

Het boek begint eerst met twee gedichten over anorexia en boulimia die exact aangeven hoe het is, als je een van de twee eetstoornissen hebt.

De zoektocht van iemand met een stoornis is heel wezenlijk, het is de zoektocht naar eigen identiteit, en het vermogen om in een lichaam op aarde te kunnen leven, in contact met anderen, Het eetprobleem heeft uit eindelijk niets met eten te maken, maar is een honger naar vervulling. Er zijn verschillend de
oorzaken van de diverse eetstoornissen.

Het eerste gedeelte van het boek wordt beschreven de invloed van de maatschappij, waarbij aandacht wordt besteed aan de rol van de vrouw in de samenleven, dit door de geschiedenis heen.

Om de invloed van de maatschappij op eetstoornissen beter te begrijpen, is bewustzijn nodig op de positie van de vrouw in de samenleving, Iemand met een eetstoornis verzet zich tegen de veel te hoge en tegenstrijdige verwachtingen die er aan de vrouw worden gesteld.

Daarbij staat zij stil bij de veranderde rol van de moeder en inmenging in de opvoeding en het slankheidsideaal.

In het tweede gedeelte wordt er stilgestaan bij de psychische achtergrond van anorexia, boulimia en overgewicht.

Ze vertelt over de fases waar iemand met een eetstoornis doorheen gaat, wat een eetstoornis doet met lichaam en geest en hoe dat voor de omgeving van die persoon is.

De auteur laat met haar boek zien dat een eetstoornis niet iets is wat mensen zomaar hebben, maar dat daar vaak een diepere oorzaak de reden is dat mensen dat hebben. Ze vertelt ook hoe het kan dat de een gevoeliger is voor een eetstoornis dan de ander.

Telkens illustreert ze haar verhaal met persoonlijke gedeeltes uit haar leven. Deze teksten zijn telkens in cursief aangegeven. Dit maakt het dat het een boek makkelijk leesbaar. Dat maakt het boek geloofwaardig, zeker omdat ze daar weergeeft dat ze weet wat er speelt in iemands belevingswereld.

De therapeutische behandeling van anorexia duurt vaak jaren, omdat het meisje zich is toe gaan eigenen wat ze in haar jeugd niet heeft kunnen ontwikkelen, een proces waarin ze haar eigen identiteit (her)ontdekt en toewerkt naar een leven dat voldoening geeft.

Maar het is ook nodig dat er contact wordt gemaakt met eigen gevoelens en behoeften, daar is vaak in het gezin weinig aandacht voor geweest.

Tevens staat de auteur stil bij de gestoorde scheiding- individuatie. Dit is de fase van 6-2 jaar, wanneer deze fase goed verloopt, bouwt het kind genoeg zelfvertrouwen op, om in de puberteit het leven als avontuur te zien en de wereld in te gaan.

De moeder van de anorexia heeft het kind nodig voor eigen waardering en aandacht, om deze reden wil ze niet dat het kind zich van haar los maakt.

Hoe een anorexia meisje in een sociaal element terecht komt wordt eveneens beschreven. Het meisje met anorexia ziet er heel erg tegenop uit te groeien tot vrouw uit angst voor seksualiteit en volwassenwording.

De achtergrond van boulimia worden beschreven, daarin wordt gezegd dat het meisje met boulimia eetbuien heeft, die ze probeert te compenseren met vasten, diëten, braken en laxeren, sporten. De kans op boulimia is groter als een van de ouders, - met name de moeder, - ook een eetstoornis heeft.

Boulimia en anorexia zijn niet echt van elkaar te scheiden; bij anorexia komen soms eetbuien voor, - ook al zijn de hoeveelheden die dan gegeten worden relatief klein, - en het meisje met boulimia probeert net als het anorexia meisje het eten te compenseren met vasten en sporten. Na enkele jaren gaat anorexia vaak over in boulimia. Vervolgens is er een hoofdstuk aan overgewicht besteed, hierbij wordt omschreven hoe al jong het eten als troostmiddel wordt gebruikt.

Deel drie: gaat over een verstrengeling met een familie lid. Een eetstoornis uit liefde voor een familie lid. Denk bijvoorbeeld aan dat meisje dat o.a. geen grip krijgt op eigen gevoelens. Geïdentificeerd met iemand die heeft gevochten tegen angstgevoelens, zonder daarin gezien of erkend te zijn.

In het vierde gedeelte staat geschreven over het verlies van een tweelinghelft. Overeten en voedselweigering in relatie tot een ongeboren tweelinghelft. De band die ze in de baarmoeder met tweelingzus of broer hebben gehad, kan hier nog intens beleefd worden. Ze voelen zich niet compleet, wat invloed heeft op de relatie met de moeder, wat tot een eetstoornis kan lijden.

Deel vijf: De eetstoornis is een roep om zingeving. De eetstoornis kan iemand pas achter zich laten als er betekenis kan gegeven worden aan het leven, als ze in verbinding komt met zichzelf.

In deel zes wordt stil gestaan bij welke vormen van hulpverlening er zijn.

Er is geen snelle manier om te genezen van de eetstoornis. Om los te komen van een stoornis zijn een langdurige therapeutische proces en medicatie vaak nodig. Bij de therapie moet aandacht besteed worden aan het eetgedrag van het meisje, maar veel belangrijker is het herstel van wat ze te kort is gekomen in de ontwikkeling.

Kortom: Honger naar vervulling van Modita van Zummeren is een boek dat iedereen die met mensen werkt, zowel hulpverleners, ouders van een kind met een eetstoornis. Maar mensen die iemand met een eetstoornis kennen of familieleden, is het ook een advies om dit boek te lezen, zodat ze een beter inzicht krijgen over mensen die een eetstoornis hebben. Door dit boek begrijp je de mensen met een eetstoornis beter. Het is goed leesbaar mede door veel persoonlijke verhalen die erin beschreven zijn.”

De link naar Tijdschrift ‘Een Handreiking’ is: https://eenhandreiking.nl/

De link naar mijn boek is: https://bit.ly/3d7sx3F

De link naar de podcast aflevering over mijn boek is: http://bit.ly/3cYFjA3

* * *


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Prachtige recensie van mijn boek Honger naar Vervulling

Corona en de toename van eetproblematiek

De stille hel van de eeststoornis

Wil je me helpen om mensen met een eetstoornis te helpen?

Wil je me helpen het boek 'Honger naar Vervulling' nog meer in de wereld te zetten?

Er is een uitweg uit de eetstoornis